Licznik rowerzystów

Na trasie rowerowej pokrywającej się z Międzynarodowym Szlakiem Nadmorskim R-10, Obszarem Chronionego Krajobrazu na wysokości Ścieżki zdrowia w Dźwirzynie umieszczony jest licznik rowerzystów który oblicza dzienną oraz roczną ilość rowerzystów przejeżdżających tą trasą 🙂

Loading...